Līgatnes papīrfabrika

Līgatnes papīrfabrika ir ļoti nozīmīgs faktors visas pilsētas izveidē un pastāvēšanā. Pati papīrfabrika radās laikā kad pilsēta – Līgatne, vel nemaz nepastāvēja. Tas notika tālajā 1815. gadā, kad Rīgas zīda tirgotājs iegādājās zemes gabalu šajā teritorijā un sāka papīra dzirnavu celtniecību. Jau 1816. gadā sākās pilntiesīga papīra ražošana jaunajā papīra fabrikā. Tad tas tika ražots ar roku palīdzību.

Jau 1827. gadā sāka izmantot ķimikālijas papīra ražošanā. Bet 1849. gadā darbu sāka jau pirmās mehāniskās papīra mašīnas. Šajā laikā papīrfabrika turpināja attīstīties un darbs notika jau galvenajā jeb vidus fabrikā.

1856. gadā fabriku iegādājās Kārlis Grothus un tika nodibināta „Līgatnes papīra fabriku kompānija”. Drīz pēc tam sāka ražot arī kokmasu, jo līdz tam, papīru ražoja no lupatām.

1856. gadā papīrfabrikā notika ugunsgrēks, bet tas spēja apturēt darbu tikai uz gadu. Pēc šī gada tika iegūta jauna papīra mašīna un drīz pēc tam jau nākamā, un darbs turpinājās. Drīz, parādījās arī jau trešā papīra mašīna, darbs turpinājās.

Pirmais pasaules karš gan lika pārtraukt papīrfabrikas darbu, bet pēc tā beigām tika saņemta valsts palīdzība darba atsākšanai. 1937. gadā fabrika strādāja jau sasniedzot savu maksimālo produkcijas apjomu.

Arī, Otrā Pasaules, kara laikā darbs tika pārtraukts, bet pēc tā, darbs turpinājās, arī attīstība gāja tālāk. Drīz tika uzstādīta jau ceturtā papīra mašīna un sākās vecāko mašīnu nomaiņa.

1993. gadā, fabrika jau atkal dega. Tā daļēji nodega, bet, pateicoties arī cilvēku ziedojumiem, tā tika atjaunota un turpināja darbu. Diemžēl, pēc šiem notikumiem, arī pēc Padomju Savienības sabrukuma, fabrikas darbs vairs nebija tik rentabls un bieži nācās sadzīvot ar zaudējumiem. Mainījās īpašnieki, tā tika privatizēta.

Diemžēl mūsdienās, papīrfabrika, kura bija pārdzīvojusi divus karus, īpašnieku maiņas un pilsētas dzimšanu ap sevi, ir spiesta aizvērt savas durvis. Finansiālās problēmas un maksātnespēja radīja pārlieku lielas problēmas, uzņēmums tiek likvidēts. Lai arī tā ir noticis, šis uzņēmums vienmēr saistīsies ar Līgatni, jo iesākumā tā bija strādnieku pilsētiņa. Tieši papīrfabrika radīja apdzīvotību un attīstīja Līgatnes pilsētu un tagad tā ir pietiekoši liela pilsēta, kura var piedāvāt ļoti daudz visai Latvijai.